Choose language

Sjekkliste for vikarbruk i helsesektoren

 

Hva må være på plass før tilkallingsvikaren starter?

Selv om behovet for tilkallingsvikaren oppstår akutt er det visse formaliteter som enten bør eller må være på plass før du kan bruke tilkallingsvikaren.

Fyll inn skjema og last ned sjekklisten.

 

 

Fyll inn skjema og last ned sjekklisten