Choose language

Sjekkliste for eksterne vikarer i skolen

 

Hva er det som er viktig å huske på med eksterne vikarer i grunnskolen?

Eksterne vikarer blir ofte brukt i norske grunnskoler. Dette kan gi skolen ulike utfordringer og problemstillinger. Har du ansvar for å sette inn vikarer eller beregne lønn til vikarer i skolen, så kan følgende sjekkliste være til hjelp. 

Fyll inn skjema og last ned sjekklisten